Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Exkurze ZŠ Příbram do SOŠ a SOU řemesel Kutné Hory

thumb

Exkurze ZŠ Příbram do SOŠ a SOU řemesel Kutné Hory

23.2.2013
Místo konaní akce: Kutná Hora
Datum konaní akce: 20.2.2013

V rámci  projektu  Poznejte řemesla, poznejte praxi byla  realizována  exkurze ZŠ Příbram  sídlící  v Jiráskových  sadech  do  SOŠ  a  SOU  řemesel  Kutné  Hory.    Ačkoliv  cesta trvala  trochu  déle,  vynaložené  úsilí  se  zúročilo.  Po  přivítaní  pana  ředitele  Hasíka  si  žáky převzala vyučujicí  Ivana Štepánková, která žákům vysvětlila důležitost řemesel a představila jejich  školu  v zajímavé  prezentaci,  ve  které  neopomněla  vyzvednout  důležitost prezentovaných  oborů  a  jejich  podporu sttředočeského  kraje. Žáci  byli  zaujati  prezentacípředstavující  školu,  zároveň  byli  motivováni  k odpovědím  na  otázky  paní  učitelky Štěpánkové,  která  nejrychlejší  žáky  odměnila  klíčenkami,  o  které  byl  veliký  zájem. 

Po zajímavé  prezentaci  byli  žáci  rozděleni  na  dvě  skupiny  a  následovala  prohlídka  školy.  Žáci měli  možnost  nahlédnout  mimo  jiné  do  kosmetického  salónu,  kde  se  vyučuje  obor Kosmetické  služby  a  Kadeřník.  Zde  si  studentky  těchto  oborů  ověří  teoretické  znalosti  na svých  spolužácích    a  již  ve  druhém  ročníku  nabízí  služby  kosmetického  a  kadeřnického salónu široké  veřejnosti.  Výhodou  jsou  velmi  příznivé  ceny,  zákazník  však  musí  počítat s tím,  že  se  vše  nepovede,  jak  by  chtěl. 

 Dalším  oborem  je  obor  Elektrotechnik,  kde  škola praxi  vyučuje  v elektotechnické  dílně,  určené  pro  obory  Elektrikář,  Mechanik zabezpečovacích strojů  a strojní mechanik. Následně se žási přesunuli do školní jídelny, kde měli možnost poobědvat. V této školní jídelně připravují pokrmy a praktikují obsluhu studenti oboru Kuchař  –  číšník.  Po  obědě  navštívili  žáci  ZŠ  Příbram  pro  ně  poměrně  vzdálené historické město Příbram, kde absolvovali prohlídku chrámu svaté Barbory s výkladem pana učitele dějepisu.


Zobrazit fotogalerii   Zobrazit všechny akce