Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Exkurze ZŠ Palachova, Brandýs do SPŠ a VOŠ Příbram

thumb

Exkurze ZŠ Palachova, Brandýs do SPŠ a VOŠ Příbram

27.3.2013
Místo konaní akce: Příbram
Datum konaní akce: 27.3.2013

V rámci projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, jehož realizátorem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy, měli žáci ze základní školy sídlící v Brandýse
možnost nahlédnout do chodu školy SPŠ a VOŠ Příbram.

Samotná exkurze byla zahájena vřelým přivítáním pana ředitele Hlaváče, který představil žákům aktivity školy a dobře mířenými dotazy je motivoval k účasti v diskuzi.
Každý se žáků dostal brožurku školy, kde jim pomocí výkladu byly představeny obory, které můžou na SPŠ a VOŠ studovat. Po uvítací řeči se žáci v čele s panem ředitelem Hlaváčem odebrali na důkladnou prohlídku školy. Žáci měli možnost nahlédnout do vyučování různých oborů jako Počítačové technologie, Elektrotechnika, Strojírenství, Multimédia a informatika a nebo Pozemní stavitelství a architektura. K závěru exkurze byli zavedeni do dílny, kde si mohli vyzkoušet svařování obloukem a nebo kování žhnoucího kovu. Také byli přítomni práce na soustruhu a při strojové výrobě šachové figurky, kterou poté obdržel jeden ze žáků. Při tomto úkonu žáci
viděli názorné propojení počítačové technologie s automatizovanými stroji. Po celou dobu prohlídky byl kladen důraz na využitelnost všech oborů v praxi, a také proto nás pan ředitel na konci exkurze zavedl i do školní tělocvičny, kde pan ředitel vysvětlil, jak bylo nářadí vyrobeno a jaká je nutnost technických řemesel. Prohlídka školy byla zakončena obědem ve školní jídelně. Po obědě následoval přesun do Brandýsa nad Labem.

Exkurze získala v anketním hodnocení od žáků průměrnou známku 1, 68. Nejvíce je zaujalo sváření, kování, vzorkovna, stroje, počítače a tělocvična. Žáci v dotaznících také pochválili místní jídelnu, kde podle odpovědi výborně vaří.


Zobrazit fotogalerii   Zobrazit všechny akce