Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Exkurze ZŠ Brandýs nad Labem do SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

thumb

Exkurze ZŠ Brandýs nad Labem do SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

30.4.2013
Místo konaní akce: Horky nad Jizerou
Datum konaní akce: 22.11.2012

Kdo z nás může říct, že studuje nebo studoval na zámku? Určitě se tím mohou pochlubit studenti a absolventi Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou. V areálu barokně přestavěného zámku dnes sídlí škola nabízející učební obory se zaměřením na gastronomii, cestovní ruch a zemědělství. Uchazeči si mohou vybrat z 2-, 3- a 4-letých oborů.

A právě tato střední škola je zapojena do projektu ESF OP VK Poznejte řemesla, poznejte praxi, jehož realizátorem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy.

Projekt je zaměřen na podporu řemesel a učňovského školství. Jedním z cílů je zvýšit zájem žáků základních škol o učňovské obory a řemesla. Tohoto cíle se projekt snaží dosáhnout mimo jiné formou exkurzí žáků sedmých tříd základních škol do středních škol a učilišť ve Středočeském kraji.

Druhá z řady exkurzí na poznání řemesel a praxe proběhla 22.listopadu 2012. Pro žáky ZŠ Brandýs n. Labem. - St.Boleslav byl připraven paralelně se dnem otevřených dveří ukázkový program školy. Měli tak příležitost nahlédnout pod pokličku budoucím cukrářům a kuchařům, dozvědět se o stážích v zahraničí z oblasti cestovního ruchu a prohlédnout skutečně nevšední areál školy.

A nejen to. Součástí exkurze byla i možnost vyzkoušet si různé techniky práce s přírodními materiály, flambování palačinek, přípravu míchaných nápojů, tvarování ozdob z mandlového těsta, dekorace z ovoce a zeleniny – tzv. food curving a mnoho dalšího, vždy pod vedením studentů školy a za asistence pedagogů SOŠ a SOU Horky nad Jizerou.

Historie a současnost školy představil zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing.Miloš Repáň a po celou dobu skupinu žáků doprovázela paní učitelka Ing. Anna Říhová.

Stolničení – formou rautu – si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži, ale nejprve jim bylo teoreticky představeno během prezentace. Vlastní raut měli opět v režii studenti oborů gastro. A dostalo se jim od dětí i pedagogického doprovodu zasloužené pochvaly.

Exkurze trvala několik hodin a žáci je využili do poslední minuty k pokládání dotazů praktických i teoretických týkajících se nejen školy či přijímacího řízení ke studiu v Horkách, ale i dalšího uplatnění absolventů. Právě zájem žáků o tuto a jiné školy či učiliště je smyslem projektu Poznejte řemesla, poznejte praxi. Díky poutavě připravené exkurzi ze strany vedení SOU a SOŠ Horky nad Jizerou jsme vykřesali další jiskru naděje na cestě za podporou středních škol a učilišť v našem kraji. Děti si z exkurze odnesly nové informace, zkušenosti a vlastní výrobky, které jim budou tuto návštěvu připomínat.

  Zobrazit všechny akce