Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Exkurze základní a mateřské školy Kladno do SPŠ a VOŠ Příbram

thumb

Exkurze základní a mateřské školy Kladno do SPŠ a VOŠ Příbram

19.2.2013
Místo konaní akce: Příbram
Datum konaní akce: 19.2.2013

V rámci projektu Poznejte řemesla, poznejte praxi měli žáci základní školy Kladno sídlící v ulici Vodárenská 2115 možnost nahlédnout do chodu SPŠ a VOŠ Příbram. Žáci absolvolvovali poměrně dlouhou cesta z Kladna za hustého sněžení do Příbrami.. Po zajímavé zahajovací řeči pana ředitele Hlaváče, kde se žáci nejenom dozvěděli jaké obory se na škole vyučují, ale také po kterých oborech je největší poptávka, se odebrali na důkladnou prohlídku školy. Žáci měli možnost nahlédnout do vyučování různých oborů jako Počítačové technologie, Elektrotechnika, Strojírenství, Multimédia a informatika a nebo Pozemní stavitelství a architektura. Ke konci exkurze zavítali do školní dílny, kde jim bylo studenty školy předvedeno svařování a ukázak kovářského řemesla - kování žhnoucího kovu. Obě tyto aktivity si mohli žáci ZŠ Kladno vyzkoušet a tuto možnost všichni využili. Po prohlídce techniky ve školních dílnách se přesunuli společně s panem ředitelem Hlaváčem do odborné výuky na CNC strojích. Byli přítomni naprogramování CNC stroje k výrobě šachové figurky a jeden z žáků si odnesl kovovou destičku s rytinou svého jména, kterou naprogramoval a vyrobil student SPŠ a VOŠ Příbram. Žáci tak měli možnost vidět názorné propojení počítačové technologie s automatizovanými stroji. Po celou dobu prohlídky byl kladen důraz na využitelnost všech oborů v praxi. Prohlídka školy byla zakončena ve školní jídelně, kde žáci měli možnost ochutnat místní stravu. Exkurze žáky ZŠ a MŠ Kladno velmi zaujala a těší se na další exkurzi, která bude v brzké době následovat.


Zobrazit fotogalerii   Zobrazit všechny akce