Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Exkurze žáků ZŠ, MŠ a PŠ Kolín do SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

thumb

Exkurze žáků ZŠ, MŠ a PŠ Kolín do SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

11.5.2013
Místo konaní akce: Horky nad Jizerou
Datum konaní akce: 20.3.2013

„Další exkurze, která se konala v rámci projektu „ Poznejte řemesla, poznejte praxi“ , jehož  realizátorem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy www.khkstrednicechy.cz byla exkurze žáků ZŠ, MŠ a PŠ Kolín do SOŠ a SOU Horky nad Jizerou dne 20.3.2013. Střední škola v Horkách nad Jizerou je umístěna v prostorách zámečku, který se tyčí nad malebnou obcí.

          Areál střední odborné školy a učiliště se rozkládá v několika různých prostorech. Hlavní budova s internátem je umístěna v místním zámku, kde nás přivítal pan učitel Havlas. Po přivítání se žáci odebrali do hospodářské budovy, kde se vyučuje obor farmář. Po představení oboru si žáci mohli vyzkoušet jízdu na traktoru. Zpočátku se děti trochu ostýchaly, ale potom se od této aktivity nemohly odtrhnout. Ve školním statku si poté mohli žáci  prohlédnout  několik dní staré  hříbátko, které se v Horkách narodilo a o které se studenti starají.  Návštěva školního pozemku byla také zajímavá, studenti zde pěstují zeleninu pro školní kuchyni  a přebytky jsou nabízeny k odprodeji. Práce je celkem náročná, ale je radost vidět výsledky práce farmáře.

      Následně byla představena budova,  kde jsou vyučovány gastronomické obory.  Pan učitel Veselý představil práci cukrářů a navrhl dětem výrobu malého dárku z fondánu. Pod rukama dětí  ZŠ vznikaly zajímavé výrobky, které si mohly odnést domů a pochlubit se svým uměním.  O tuto aktivitu byl velký zájem. Po praktické činnosti byl pro žáky připraven oběd, který byl připraven a servírován studenty oborů Gastronomie – kuchař, číšník a byl podáván ve školní vinárně. 

Po výborném obědě připravili studenti SOŠ a SOU praktickou ukázku stolničení. Děti se pod jejich dohledem naučily skládat ubrousky a připravit sváteční tabuli.

      Exkurze byla velmi vydařená a děti byly nadšené. Tyto naše pocity nám potvrdila paní ředitelka kolínské školy Mgr. Ladislava Vavřincová, která nám zaslala děkovný email, ve kterém nám  napsala :  „…děti přijely nadšené. Umožnili jste jim vyzkoušet si věci, se kterými se ještě nesetkaly. A to je smysl Vašeho projektu. Takže dobře vymyšlené a skvěle realizované.“  Poděkování jsme předali SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, kterým tato chvála patří.

 

  Zobrazit všechny akce