Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Exkurze ZŠ Kolín do skláren Crystal BOHEMIA, a.s.

thumb

Exkurze ZŠ Kolín do skláren Crystal BOHEMIA, a.s.

11.5.2013
Místo konaní akce: Poděbrady
Datum konaní akce: 17.4.2013

            V rámci projektu Poznejte řemesla, poznejte praxi, kterým je  Krajská hospodářská komora Střední Čechy www.khkstrednicechy.cz realizátorem a jehož hlavním cílem je zkvalitnění spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v oblasti praktické výuky a uplatnitelnosti žáků, proběhla dne 17.4. 2013 exkurze ZŠ, MŠ a PŠ Kolín do vyhlášených skláren Crystal BOHEMIA, a.s.  se sídlem v Poděbradech.  Akciová společnost Crystal BOHEMIA vznikla 28. listopadu 2008 s cílem zachovat a dále rozvíjet tradici výroby olovnatého křišťálu v Poděbradech. Historie výroby skla v Poděbradech sahá až do roku 1876, kdy došlo ke stavbě továrny, která byla v té době nejmodernější v Čechách. Její provoz byl zahájen v červnu roku 1877.  V současné době se Crystal BOHEMIA a.s. řadí mezi přední světové výrobce olovnatého křišťálu a je jednoznačně největším výrobcem v České republice. Současně je společnost nositelem bohaté historie a mimořádné tradice, reprezentované oválnou modro-zlatou ochrannou známkou BOHEMIA. Tento podnik byl vybrán, protože je významným zaměstnavatelem v regionu, zaměstnává 330 zaměstnanců  a obor sklář je velice opomíjen. Naším záměrem bylo ukázat žákům ZŠ pracovní podmínky, náročnost práce, ale také krásné výrobky, které v rukách sklářů vznikají.

             Žáci ZŠ, MŚ a PŠ Kolín, Kutnohorská 179  byli přivítáni panem Liškou, zaměstnancem podniku,  který nás nejdříve seznámil s bezpečnostními pravidly podniku. Na  úvod žákům sdělil stručnou historii o komplexu budov, kde se nacházeli a potom byli odvedeni do jednotlivých dílen. Nejdříve žáci měli možnost se podívat do hutní dílny, kde byli přítomni prvotní přípravě skleněného produktu – zahřívání hmoty,  vyfoukávání a tvarování skla. Všichni žáci byli nesmírně zaujati touto činností a obdivovali odolnost sklářů, kteří musí vykonávat tuto práci ve vysoké teplotě.  Zblízka tak mohli vidět sklářské umění na vlastní oči. Po prohlídce hutní dílny zavedl průvodce žáky do brusičské dílny, kde skleněné předměty dostávají vybroušený vzor, který je charakteristickým znakem skláren Bohemia Crystal.  Zkušení brusiči vytvářejí nádherné výrobky, které jsou žádány po celém světě. Exkurze byla velice zajímavá a žáci si donesli spoustu dojmů.  

  Zobrazit všechny akce