Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

ZŠ Kladno na exkurzi v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

thumb

ZŠ Kladno na exkurzi v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

18.10.2013
Místo konaní akce:
Datum konaní akce: 29.10.2013

Dne 15.10. 2013 proběhla další exkurze v rámci projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“. Žáci sedmé třídy Základní a mateřské školy Kladno, Vodárenská 2115, vyrazili na návštěvu do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel v Kutné Hoře.

Po přivítání panem Ing. Vavřincem, zástupcem ředitele, se žáci ZŠ usadili ve volné učebně a sledovali připravenou prezentaci řemesel. Prezentací je provázela paní Ivana Štěpánková, která poutavě přiblížila jednotlivá řemesla, kterým se žáci mohou v SOŠ a SOU řemesel Kutná   Hora vyučit. Zmínila i podporu středočeského kraje, který u vybraných oborů přispívá na nutné vybavení, které si žáci musí v prvním ročníku pořídit. Asi nejvíce zaujala žáky ZŠ možnost prospěchového stipendia u vybraných oborů. Zajímal je také rozdíl mezi obory zedník a zednické práce nebo malíř a malířské práce. Prezentaci nestačilo pouze pasivně sledovat, paní Štěpánková motivovala otázkami žáky k přemýšlení a správné odpovědi byly odměněny propagačními předměty.

Po prezentaci se žáci rozdělili na dvě skupiny a vydali se prohlédnout si prostory školy. Navštívili kosmetický a kadeřnický salon, které nabízí své služby i veřejnosti. O zákazníky se starají studentky druhých a vyšších ročníků.  Studentky těchto oborů se podílí i na designu místa kde pracují a proto je podoba salonu každý rok jiná.

Prohlídka salonů, kde probíhá odborný výcvik kosmetiček a kadeřnic žákyně ZŠ zaujala a vzniklo i několik plánů na budoucí společné podnikání v této oblasti.

Dalším navštíveným místem byla elektrotechnická dílna, která zaujala zase především chlapce  - přestože, jak zdůraznil pan učitel, se mohou v tomto oboru vyučit i dívky. Mezi další nabízené obory patří například strojní mechanik, truhlář nebo pokrývač.

Na závěr exkurze poobědvali žáci v restauraci U rytířů, která je zároveň výukovým místem pro obor kuchař – číšník. Žáci ZŠ tak měli možnost vidět, co obnáší školní praxe v tomto oboru.   

 

  Zobrazit všechny akce