Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Žáci SOU a SOŠ Horky nad Jizerou na exkurzi na farmě v Radonicích

thumb

Žáci SOU a SOŠ Horky nad Jizerou na exkurzi na farmě v Radonicích

07.11.2013
Místo konaní akce:
Datum konaní akce: 05.11.2013

V rámci projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“ měli 5. 11. žáci  SOU a SOŠ Horky nad Jizerou

možnost  navštívit  Němcovu  selskou  mlékárnu  Radonice  a  farmu  rodiny  Němcových.    Exkurze  se

účastnili žáci oboru zemědělec – farmář, byla proto vítaným doplněním jejich výuky.

Paní Ing. Hana Němcová žáky přivítala a na úvod jim řekla něco málo o historii rodinné firmy, která se

skládá ze selské mlékárny a zemědělské farmy. Následně se žáci rozdělili na dvě skupiny a vydali se

na prohlídku farmy a mlékárny. 

Pro  mlékárenskou  výrobu  vykupují  Němcovi  mléko  od  okolních  farmářů  z oblasti  Praha  západ  a

východ a pečlivě kontrolují jeho kvalitu a čerstvost, v současné době nemají vlastní mléčnou produkci.

Sortiment výrobků zahrnuje mléko, sýry, máslo, podmáslí, zakysané nápoje tvarohy a jogurty. Horkou

novinkou v nabídce jsou pařené sýry, po kterých je velká poptávka. Výrobky z mlékárny v Radonicích

jsou  určeny  k okamžité  spotřebě,  firma  nepoužívá  konzervanty,  výrobky  jsou  přírodní.  Firma  je

zajímavá také tím, že přišla s velice zajímavým způsobem distribuce svých výrobků – rozváží je svými

vozy po pravidelných linkách.

Na  začátku  prohlídky  v mlékárně  si  žáci  mohli  zkusit  změřit  PH  mléka,  které  je  pravidelně

kontrolováno  a  potom  už  se  šlo  přímo  do  výroby.  Žáci  viděli  výrobu  sýrů  a  paní  Němcová  jim

detailně  vysvětlila  celý  proces.  Protože  je  farma  bezodpadové  hospodářství,  využívají  se  například

nepravidelné  odkrojky  sýra  pro  výrobu  pomazánek.  Dála  si  žáci  prohlédli  linku,  kde  se  plní  mléko.

Linka byla právě v provozu a  paní Němcová žákům předvedla, jak praktické jsou lahve, do kterých se

mléko plní - v lednici je lze jednoduše stlačit a šetřit tím tak místo. Další linka, kterou žáci viděli, byla

určena k balení sýra. Žáci postupně prošli celou mlékárnu a seznámili se se všemi výrobky.

V druhé  části  prohlídky  se  žáci  dozvěděli  něco  o  chodu  farmy  a  mohli  si  prohlédnout  zemědělskou

techniku,  která  se  zde  používá.  Němcovi  vlastní  několik  traktorů  a  to  od  nejmodernější  až  po  ty

historické,  které  pamatují  začátky  hospodaření  v 90.  letech  a  dále  potom  kombajny  značky  Claass 

Lexion .  Farma  hospodaří  na  850  ha  polí,  část  vlastní  a  část  si  pronajímá. Pěstuje  se  zde  ječmen,

pšenice,  řepa  cukrovka,  hrách  a  řepka  olejka.  V    létě  je  na  farmě  mnoho  práce,  žáci  SOU  a  SOŠ

tak  dostali  nabídku  přijít  na  farmu  pracovat  jako  brigádníci.  Vzhledem  k tomu,  jaké  pohodlí  mohou

moderní  kombajny  a  traktory  nabídnout    a  také  s ohledem  na  přátelské  prostředí  na  farmě,    je  to

nabídka  jistě  lákavá. V poslední  části  prohlídky  viděli  žáci  sklad  ječmene, mimo  jiné  pro  nymburský

pivovar a také několik koní, kteří jsou na farmě ustájeni.

Na  závěr  exkurze  bylo  připraveno  pohoštění  z výrobků  mlékárny,  k ochutnání  zde  bylo  připraveno

mléko, pomazánky, obalované sýry, Radoňáčci, zakysané nápoje, jogurty a mnoho dalšího. Žáci tak

mohli mimo  jiné  ocenit  chuť mléka  přímo  z farmy  ve  srovnání  s mlékem  s dlouhou trvanlivostí. Paní

Němcová dala ještě žákům na cestu další výrobky.


Zobrazit fotogalerii   Zobrazit všechny akce