Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Autoelektrikář

Jak se jmenoval první funkční automobil vyrobený v Kopřivnici?

Premier.
Praga.
Präsident.

Kdo si nechal v roce 1885 patentovat motorovou tříkolku?

Walter Chrysler.
Henry Ford.
Karl Benz.

Jaký typ automobilu je v současné době nejrozšířenější?

elektomobil.
poháněný parním strojem.
se spalovacím motorem.

Kdy byly realizovány první úspěšné pokusy s vozidly poháněnými parními stoji?

koncem 18.století.
začátkem 18. století.
v polovině 19. století.