Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Současnost řemesla - Autoelektrikář

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu stejnojmenného povolání.  Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech a autoservisech při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Zdroj: www.infoabsolvent.cz