Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kamnář

Žák základní školy, který se chce vyučit kamnářem, by měl být šikovný na praktické činnosti. Uplatní také smysl pro precizní práci, schopnost konstruovat a estetické cítění. Tyto dovednosti a schopnosti bude potřebovat jak během tříletého studia, tak pro dobré pracovní uplatnění.

Žáci se naučí číst stavební výkresy a náčrty kamen a krbů, vybírat si vhodné materiály, používat běžné i speciální nářadí. Naučí se navrhovat základní druhy topidel na tuhá paliva, zejména kachlová kamna, sporáky a krby s otevřeným ohništěm. Budou umět najít závady ve funkci topidel a komínů a znát základní předpisy pro připojování topidel ke komínům.

Naučí se i základní zednické práce, jako je vyzdívání jednoduchého zdiva, komínů, osazování překladů a stropních konstrukcí, omítání malých ploch a jednodušší dlažby a obklady.


Školy vyučující řemeslo

Poptávky praxe


Současnost


Spolupracující firmy a odborníci z praxe

Žádný záznam.

Nabídky praxe

Akce

Žádný záznam.více akcí