Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kominík

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, tělesná obratnost, rychlost reakce, soustředěnost a ukázněnost. Jde o zaměstnání, jež se z velké části odehrává ve výškách (na střechách budov), proto není vhodné pro lidi, kteří mají různé pohybové vady .

Během činnosti je potřeba mechanickým pohybem odstranit usazené saze, které znesnadňují další proudění zplodin od místa hoření.

Náplní práce je tedy čištění komínů a kouřovodů, pecí, kotlů ústředního topení, průmyslových kotlů, pekárenských pecí a udíren, dále čištění kouřových kanálů v průmyslových objektech, vybírání a vynášení sazí,  čištění vysokotlakých kotlů na lehké topné oleje a mazut, čištění kremačních pecí a jejich kanálů.

Dále kominík vykonává drobné opravy vytápěcích zařízení, odstraňování poruch, zdění a šamotování v komínech a provádění technických a kolaudačních prohlídek včetně bezpečnostních protipožárních prohlídek.


Školy vyučující řemeslo

Poptávky praxe


Současnost


Spolupracující firmy a odborníci z praxe

Žádný záznam.

Nabídky praxe

Akce

Žádný záznam.více akcí