Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Kominík

Jaká část oděvu českých kominíků je odlišuje od kominíků z jiných zemí?

Bílá čapka.
Červené boty.
Bílý opasek.

Z jaké země pocházeli první profesionální kominíci, kteří v Čechách pracovali?

Anglie.
Amerika.
Itálie.

Z jaké doby jsou první zmínky o kominících-profesionálech?

Z 19. století.
Z 16. století.
Z pravěku.

V jakém období nastal největší rozkvět kominického řemesla?

Období vlády Karla IV.
Období průmyslové revoluce.
Období husitských válek.