Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Kominík

Z jaké země pocházeli první profesionální kominíci, kteří v Čechách pracovali?

Amerika.
Anglie.
Itálie.

V jakém období nastal největší rozkvět kominického řemesla?

Období husitských válek.
Období průmyslové revoluce.
Období vlády Karla IV.

Z jaké doby jsou první zmínky o kominících-profesionálech?

Z pravěku.
Z 16. století.
Z 19. století.

Jaká část oděvu českých kominíků je odlišuje od kominíků z jiných zemí?

Bílá čapka.
Červené boty.
Bílý opasek.