Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Pokrývač

Co je měděnka?

Parazit, který napadá měděné střechy.
Sada nástrojů, které se používají na měděné střechy.
Vrstvička oxidů, která tvoří ochrannou vrstvu na měděné střeše.

Jaké byly výhody doškové střechy?

Byla sice dražší, ale s nízkým rizikem požáru.
Dobře tepelně izolovala, byla lehká a vzdušná.
Byla těžká a masivní.

Proč se upustilo od užívání eternitu?

Bylo zde velké riziko požáru .
Azbest, který je v něm obsažen, má na lidské zdraví nepříznivé účinky.
Byl příliš nákladný.

Z čeho se vyráběla vepřovicová hlína?

Z vepřových kůží.
Ze zbytků kostí, jílu a plev.
Z jílu, obilných plev a nadrobno posekané slámy.