Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Pokrývač

Co je měděnka?

Sada nástrojů, které se používají na měděné střechy.
Parazit, který napadá měděné střechy.
Vrstvička oxidů, která tvoří ochrannou vrstvu na měděné střeše.

Proč se upustilo od užívání eternitu?

Byl příliš nákladný.
Azbest, který je v něm obsažen, má na lidské zdraví nepříznivé účinky.
Bylo zde velké riziko požáru .

Z čeho se vyráběla vepřovicová hlína?

Z jílu, obilných plev a nadrobno posekané slámy.
Z vepřových kůží.
Ze zbytků kostí, jílu a plev.

Jaké byly výhody doškové střechy?

Dobře tepelně izolovala, byla lehká a vzdušná.
Byla sice dražší, ale s nízkým rizikem požáru.
Byla těžká a masivní.