Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Pokrývač

Co je měděnka?

Vrstvička oxidů, která tvoří ochrannou vrstvu na měděné střeše.
Sada nástrojů, které se používají na měděné střechy.
Parazit, který napadá měděné střechy.

Proč se upustilo od užívání eternitu?

Byl příliš nákladný.
Azbest, který je v něm obsažen, má na lidské zdraví nepříznivé účinky.
Bylo zde velké riziko požáru .

Z čeho se vyráběla vepřovicová hlína?

Z jílu, obilných plev a nadrobno posekané slámy.
Ze zbytků kostí, jílu a plev.
Z vepřových kůží.

Jaké byly výhody doškové střechy?

Byla sice dražší, ale s nízkým rizikem požáru.
Byla těžká a masivní.
Dobře tepelně izolovala, byla lehká a vzdušná.