Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Pokrývač

Co je měděnka?

Vrstvička oxidů, která tvoří ochrannou vrstvu na měděné střeše.
Parazit, který napadá měděné střechy.
Sada nástrojů, které se používají na měděné střechy.

Z čeho se vyráběla vepřovicová hlína?

Ze zbytků kostí, jílu a plev.
Z vepřových kůží.
Z jílu, obilných plev a nadrobno posekané slámy.

Jaké byly výhody doškové střechy?

Byla sice dražší, ale s nízkým rizikem požáru.
Dobře tepelně izolovala, byla lehká a vzdušná.
Byla těžká a masivní.

Proč se upustilo od užívání eternitu?

Byl příliš nákladný.
Bylo zde velké riziko požáru .
Azbest, který je v něm obsažen, má na lidské zdraví nepříznivé účinky.