Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Pokrývač

Proč se upustilo od užívání eternitu?

Bylo zde velké riziko požáru .
Byl příliš nákladný.
Azbest, který je v něm obsažen, má na lidské zdraví nepříznivé účinky.

Co je měděnka?

Sada nástrojů, které se používají na měděné střechy.
Vrstvička oxidů, která tvoří ochrannou vrstvu na měděné střeše.
Parazit, který napadá měděné střechy.

Jaké byly výhody doškové střechy?

Byla těžká a masivní.
Byla sice dražší, ale s nízkým rizikem požáru.
Dobře tepelně izolovala, byla lehká a vzdušná.

Z čeho se vyráběla vepřovicová hlína?

Ze zbytků kostí, jílu a plev.
Z jílu, obilných plev a nadrobno posekané slámy.
Z vepřových kůží.