Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Významné osoby - Pokrývač

Richard Mlýnek

Pan Richard Mlýnek se vyučil jako pokrývač a postupně se vypracoval na vedoucího střediska klempířů-pokrývačů. Práce ve stavebním podniku zahrnovala i sanaci střešních krytin památkově chráněných objektů, což byly většinou střechy pokryté břidlicí. Její používání mělo v regionu dlouhou tradici, která však začala ve druhé polovině20. století rychle mizet. Se zánikem krytiny mizeli i staří pokrývači, takže práce vedoucího zahrnovala i nastudování pracovních postupů starých řemeslníků. Všechny tyto zkušenosti pan Mlýnek zúročil, když se v roce 1990 stal spoluzakladatelem pokrývačské firmy. Po několika organizačních změnách se z ní stala firma Mlýnek s.r.o., která v současnosti představuje jednu z největších pokrývačských firem na našem trhu. Mezi úspěšné realizace se řadí mimo jiné střecha na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, střechy na hradě Bouzov nebo zámku ve Velkých Losinách. Firma je také zřizovatelem Školícího střediska stavebních řemesel, kde proběhla například i školení zaměřená na správné pokládání eternitové, břidlicové, betonové i pálené tašky. Krytí břidlic patří mezi pohledově nejzajímavější, ovšem současně také technicky nejnáročnější pokrývačské práce.

Zdroj : http://www.lidovaremesla.cz/files/nositele/2011/mlynek.pdf