Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Rybář, Rybářství

Má právo rybářská stráž zadržet rybáři povolenku k lovu?

Ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR.
Ano, bez dalších podmínek.
Ano, ale musí ji do 5 pracovních dnů doručit tomu, kdo ji vydal.

Mezi dravé ryby patří :

štika, sumec, okoun.
okoun, sumec, kapr.
karas, štika, okoun.

Kde se rozmnožuje losos?

V teplých slaných vodách.
V místě svého narození.
V rybnících.

Jaký je správný postup, uloví-li někdo na svazovém revíru želvu nádhernou?

Želvu si může ponechat, protože je u nás nepůvodním druhem, který není chráněn zákonem.
Musí vyhledat nejbližší zoologickou zahradu a tam želvu odevzdat.
Musí uvědomit rybářskou stráž a té želvu odevzdat.