Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Tesař

Ve středověku zkušený tesař:

nikoho nezaučil,následovníci na vše vždy museli přijít sami.
předával všem svým tovaryšům.
své umění pečlivě střežil, předával zpravidla synovi.

Jaký je rozdíl mezi tesařem a truhlářem?

Žádný, jsou to dva názvy pro stejné povolání.
Tesař vyrábí především stavební konstrukce, truhlář nábytek.
Tesař vyrábí nábytek s kovovými prvky.

K základním tesařským nástrojům užívaným od starověku patří :

sekyra, hoblík, pila.
dláto, řetězová pila, sekyra.
teslice, elektrický hoblík, pila.

Jaké bylo postavení tesařů ve středověku?

Stali se nepostradatelnými, protože jejich pracovní postupy byly tajné.
Neměli dobré postavení kvůli práci ve výškách.
Docela dobré, ale jen do 15. století.