Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Tesař

K základním tesařským nástrojům užívaným od starověku patří :

sekyra, hoblík, pila.
dláto, řetězová pila, sekyra.
teslice, elektrický hoblík, pila.

Jaké bylo postavení tesařů ve středověku?

Stali se nepostradatelnými, protože jejich pracovní postupy byly tajné.
Docela dobré, ale jen do 15. století.
Neměli dobré postavení kvůli práci ve výškách.

Jaký je rozdíl mezi tesařem a truhlářem?

Tesař vyrábí nábytek s kovovými prvky.
Tesař vyrábí především stavební konstrukce, truhlář nábytek.
Žádný, jsou to dva názvy pro stejné povolání.

Ve středověku zkušený tesař:

předával všem svým tovaryšům.
své umění pečlivě střežil, předával zpravidla synovi.
nikoho nezaučil,následovníci na vše vždy museli přijít sami.