Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Tesař

Ve středověku zkušený tesař:

předával všem svým tovaryšům.
nikoho nezaučil,následovníci na vše vždy museli přijít sami.
své umění pečlivě střežil, předával zpravidla synovi.

Jaký je rozdíl mezi tesařem a truhlářem?

Tesař vyrábí především stavební konstrukce, truhlář nábytek.
Žádný, jsou to dva názvy pro stejné povolání.
Tesař vyrábí nábytek s kovovými prvky.

Jaké bylo postavení tesařů ve středověku?

Docela dobré, ale jen do 15. století.
Neměli dobré postavení kvůli práci ve výškách.
Stali se nepostradatelnými, protože jejich pracovní postupy byly tajné.

K základním tesařským nástrojům užívaným od starověku patří :

dláto, řetězová pila, sekyra.
teslice, elektrický hoblík, pila.
sekyra, hoblík, pila.