Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Truhlář

Truhlář je řemeslník, který vyrábí a opravuje dřevěný nábytek, dřevěné části staveb (okna, dveře), případně i jiné užitkové předměty ze dřeva. Lidé, si často pletou pojem truhlář a tesař, i když jsou tyto obory dost příbuzné. Truhlář opracovává prkna a hranoly, popřípadě pracuje s dýhami. Hlavním materiálem truhláře je dřevo, které získává na pile, která se také nazývá katr. Truhlář vykonává nejčastěji pracovní úkony, kterými jsou řezání dřeva, hoblování a broušení. Dále provádí dlabání čepů či čepování, dýhování, klížení, lepení a na závěr i lakování dřevěného výrobku. V moderní době k tomu přistupuje ohýbání, frézování a další nové techniky.

Slovo truhlář pochází původně z německého slova die Truhe, což znamená truhla. Na Moravě se používá spíše označení stolař, který je odvozeno od slova stůl, podobně jako německé der Tischler od der Tisch - stůl.

Celý text

Školy vyučující řemeslo

Poptávky praxe


Současnost


Spolupracující firmy a odborníci z praxe

Nabídky praxe

Akce

Žádný záznam.více akcí