Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Truhlář

Do kolika hlavních skupin se dnes rozděluje truhlářství?

Do osmi.
Do čtyř.
Do dvou.

Kdy se toto řemeslo rozšířilo v Evropě?

Na počátku 19. stol. spolu s Napoleonskými válkami.
V 9. stol. s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Ve 12. stol, kdy si i prostí lidé začali pořizovat nábytek.

Truhlářství dosáhlo neobyčejné dokonalosti již :

v době Národního obrození.
v době kamenné.
ve Starém Egyptě.

Co označuje v souvislosti s truhlařinou slovo katr?

Pilu.
Hoblík.
Dýhu.