Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Truhlář

Kdy se toto řemeslo rozšířilo v Evropě?

V 9. stol. s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Na počátku 19. stol. spolu s Napoleonskými válkami.
Ve 12. stol, kdy si i prostí lidé začali pořizovat nábytek.

Do kolika hlavních skupin se dnes rozděluje truhlářství?

Do dvou.
Do osmi.
Do čtyř.

Truhlářství dosáhlo neobyčejné dokonalosti již :

ve Starém Egyptě.
v době Národního obrození.
v době kamenné.

Co označuje v souvislosti s truhlařinou slovo katr?

Dýhu.
Hoblík.
Pilu.