Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Kdy došlo k zásadnějšímu oddělení kovářů a zámečníků?

V 17. století díky vynálezu krytých zámků.
V 19. století díky průmyslové revoluci.
V 14. století kvůli velkému množství válek .

Čím se liší kovář od zámečníka?

Neliší se, vykonávají stejnou činnost.
Kovář pracuje jemněji než zámečník.
Kovář pracuje s materiálem spíše za horka, zámečník za studena..

Čím se zabývá pasíř?

Opravuje soustruhy, frézy, brusky a podobně.
Zhotovuje unikátní a umělecké výrobky, obor je příbuzný zlatnictví.
Vytváří návrhy karoserií pro automobilový průmysl.

U Slovanských kmenů bylo povolání kováře :

ceněno, kovář byl považován i za ochránce vesnice a léčitele.
neznámé, výrobky z kovu získávali výměnou.
podřadné, kvůli těžké práci a malému výdělku.