Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

O řemesle - Umělecký kovář a zámečník, pasíř

thumb

Absolvent získá přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní rukodělné vytváření výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, získá znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů. Odborná příprava probíhá ve dvou zaměřeních, tj. v zaměření umělecký kovář a zámečník a v zaměření umělecký pasíř. Absolvent umí zhotovovat dekorativní a užitné předměty z kovů včetně provedení jejich povrchové úpravy. V zaměření umělecký kovář a zámečník například mříže, brány, stavební a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanismy, svícny, krbové nářadí; v zaměření umělecký pasíř například svítidla, svítilny, písmena, mříže, nádoby, svícny, schránky. Absolvent umí ručně opracovávat a strojně obrábět kovy, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Součástí vzdělávání je i příprava k získání jednoho druhu svářečského certifikátu. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.