Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Současnost řemesla - Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Absolvent se uplatní především v povolání umělecký kovář a zámečník nebo v povolání umělecký pasíř. Pro příslušné povolání je absolvent připraven rukodělně zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako repliky původních slohových prací, včetně provádění jejich opravy a obnovy. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolvent může pokračovat v nástavbovém studiu.