Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Zahradník

Obor Zahradník má pro příští školní rok v nabídce 39 škol ze všech krajů ČR, nejvíc jich je v krajích Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském. Všechny školy začaly vyučovat v tomto školním roce podle vlastních vzdělávacích programů a mnohé přijímají i žáky se zdravotním postižením. Zájem o tento obor nepřevyšuje nabídku učebních míst, proto není velkým problémem být přijat. Přijímací zkoušky se v tomto oboru obvykle nekonají. Počet nově přijímaných žáků je stabilní, v roce 2008 jich bylo 456, o rok později 451. Nezaměstnanost absolventů je trvale poněkud vyšší, než je tomu u jiných zemědělsky zaměřených oborů a také ve srovnání s celkovou nezaměstnaností vyučených absolventů.

Vedle oboru Zahradník nabízejí některé školy i příbuzný obor 41-52-E/01 Zahradnické práce, který je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Obor je méně náročný jak ve všeobecné, tak odborné části.


Školy vyučující řemeslo

Poptávky praxe

thumb
Současnost


Spolupracující firmy a odborníci z praxe

Žádný záznam.

Nabídky praxe

Akce

Žádný záznam.více akcí