Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Zahradník

Který mnišský řád byl známý pěstováním léčivých bylin v klášterních zahradách?

Celestýni.
Mniši byliny nepěstovali.
Benediktýni.

Řez dřevin je prováděn a popisován již v období :

mladší doby kamenné.
starého Říma.
starší doby bronzové.

Co je zmlazování?

Způsob setí na starší, již využitou půdu.
Způsob hnojení, který vede k "omlazení" rostliny.
Radikální řez, který prodlouží životnost dřeviny a její celkový vzhled a kvalitu.

Co jsou kokedamy?

Rostliny v kulatém balu zeminy, který je obalený mechem.
Speciální úpravy zemědělských plodin.
Druh jižního ovoce, které se do ČR dováží.