Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Historie řemesla - Zemědělec - farmář

Zemědělství doprovází člověka od mladší doby kamenné. Začalo rozvíjet nejméně před 10 000 lety v rámci neolitické revoluce a od té doby prošlo významnými změnami. Místy, kde se poprvé plánovaně sely a sklízely plodiny byly Úrodný půlměsíc na Blízkém východě, Egypt a Indie. Nezávisle na tom se vyskytly případy obdělávání půdy i v severní a jižní Číně, africkém Sahelu, na Nové Guiney a v některých částech Ameriky. Zemědělské postupy jako zavlažování, střídání plodin na pozemcích, hnojiva a pesticidy byl vymyšleny před dlouhou dobou, ale až v posledním století významněji pokročily. V minulém století se zemědělská produkce razantně zvýšila, potřeba lidské práce byla snížena nástupem umělých hnojiv a postřiků, uplatnila se mechanizace a výběrové křížení. Současné zemědělství je spojeno se širokou paletou témat, například vodní znečištění, biopaliva, geneticky modifikované organismy a dotace hospodářstvím. V nedávných letech se vzrůstal odpor proti mechanizovanému a na chemii založenému zemědělství a naopak podpora bio zemědělství.