Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Zemědělec - farmář

Co je ozim?

Plodina, která se vyseje na podzim a sklízí se v létě následujícího roku.
Plodina, která se vyseje na jaře a sklízí se v létě .
Plodina, která se vyseje v zimě a sklidí následující zimu.

Co je trojpolní systém?

Polovina půdy se oseje, polovina se nechá ladem.
Jedna část půdy se oseje na jaře, druhá na podzim, třetí se nechá ladem.
Pole se rozdělí na tři části, na kterých se zároveň pěstují různé plodiny. .

Odkdy provází člověka zemědělství?

Od doby bronzové.
Od doby kamenné.
Od doby železné.

V jaké době se začínají masivně využívat průmyslově vyráběná hnojiva a pesticidy?

V době průmyslové revoluce (18.-19. stol.).
V současnosti.
V době husitských válek.