Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Zemědělec - farmář

Odkdy provází člověka zemědělství?

Od doby železné.
Od doby kamenné.
Od doby bronzové.

Co je trojpolní systém?

Pole se rozdělí na tři části, na kterých se zároveň pěstují různé plodiny. .
Polovina půdy se oseje, polovina se nechá ladem.
Jedna část půdy se oseje na jaře, druhá na podzim, třetí se nechá ladem.

Co je ozim?

Plodina, která se vyseje v zimě a sklidí následující zimu.
Plodina, která se vyseje na podzim a sklízí se v létě následujícího roku.
Plodina, která se vyseje na jaře a sklízí se v létě .

V jaké době se začínají masivně využívat průmyslově vyráběná hnojiva a pesticidy?

V době husitských válek.
V současnosti.
V době průmyslové revoluce (18.-19. stol.).