Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Zemědělec - farmář

Co je ozim?

Plodina, která se vyseje v zimě a sklidí následující zimu.
Plodina, která se vyseje na podzim a sklízí se v létě následujícího roku.
Plodina, která se vyseje na jaře a sklízí se v létě .

Co je trojpolní systém?

Jedna část půdy se oseje na jaře, druhá na podzim, třetí se nechá ladem.
Pole se rozdělí na tři části, na kterých se zároveň pěstují různé plodiny. .
Polovina půdy se oseje, polovina se nechá ladem.

V jaké době se začínají masivně využívat průmyslově vyráběná hnojiva a pesticidy?

V současnosti.
V době průmyslové revoluce (18.-19. stol.).
V době husitských válek.

Odkdy provází člověka zemědělství?

Od doby kamenné.
Od doby bronzové.
Od doby železné.