Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Zemědělec - farmář

V jaké době se začínají masivně využívat průmyslově vyráběná hnojiva a pesticidy?

V době průmyslové revoluce (18.-19. stol.).
V době husitských válek.
V současnosti.

Co je trojpolní systém?

Jedna část půdy se oseje na jaře, druhá na podzim, třetí se nechá ladem.
Polovina půdy se oseje, polovina se nechá ladem.
Pole se rozdělí na tři části, na kterých se zároveň pěstují různé plodiny. .

Odkdy provází člověka zemědělství?

Od doby bronzové.
Od doby kamenné.
Od doby železné.

Co je ozim?

Plodina, která se vyseje na jaře a sklízí se v létě .
Plodina, která se vyseje v zimě a sklidí následující zimu.
Plodina, která se vyseje na podzim a sklízí se v létě následujícího roku.