Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Zemědělec - farmář

Odkdy provází člověka zemědělství?

Od doby bronzové.
Od doby kamenné.
Od doby železné.

Co je trojpolní systém?

Jedna část půdy se oseje na jaře, druhá na podzim, třetí se nechá ladem.
Polovina půdy se oseje, polovina se nechá ladem.
Pole se rozdělí na tři části, na kterých se zároveň pěstují různé plodiny. .

Co je ozim?

Plodina, která se vyseje v zimě a sklidí následující zimu.
Plodina, která se vyseje na jaře a sklízí se v létě .
Plodina, která se vyseje na podzim a sklízí se v létě následujícího roku.

V jaké době se začínají masivně využívat průmyslově vyráběná hnojiva a pesticidy?

V době husitských válek.
V době průmyslové revoluce (18.-19. stol.).
V současnosti.