Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Projekt Vzdělávejte se

Kvíz - Zemědělec - farmář

Co je ozim?

Plodina, která se vyseje v zimě a sklidí následující zimu.
Plodina, která se vyseje na podzim a sklízí se v létě následujícího roku.
Plodina, která se vyseje na jaře a sklízí se v létě .

Co je trojpolní systém?

Pole se rozdělí na tři části, na kterých se zároveň pěstují různé plodiny. .
Jedna část půdy se oseje na jaře, druhá na podzim, třetí se nechá ladem.
Polovina půdy se oseje, polovina se nechá ladem.

Odkdy provází člověka zemědělství?

Od doby železné.
Od doby kamenné.
Od doby bronzové.

V jaké době se začínají masivně využívat průmyslově vyráběná hnojiva a pesticidy?

V době husitských válek.
V době průmyslové revoluce (18.-19. stol.).
V současnosti.